กทม.เตือนเฝ้าระวังระดับแม่น้ำเจ้าพระยาวันที่ 22-26 ก.ย.นี้

กรุงเทพมหานคร ประกาศว่าในวันที่ 22 – 26 ก.ย. 65 ให้ระวังสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา โดยอ้างอิงข้อมูลจากประกาศของกรมอุทกศาสตร์ ที่ระบุว่า วันที่ 22-26 ก.ย. 65 ระหว่างเวลาประมาณ 17.00-19.00 น. เป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูง บริเวณกองบัญชาการกองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร ป้อมพระจุลจอมเกล้าฯ และพื้นที่ใกล้เคียง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น รวมทั้งมีการระบายน้ำบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยา

ลักษณะดังกล่าวอาจทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา เพิ่มสูงขึ้นกว่าปกติ โดยคาดหมายว่าที่บริเวณกองบัญชาการกองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร และพื้นที่ใกล้เคียง และบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้าฯ และพื้นที่ใกล้เคียง ระดับน้ำจะมีความสูง ประมาณ 1.70-2.00 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง

จึงขอให้ระมัดระวังผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากระดับน้ำขึ้นสูงดังกล่าว และติดตามสภาวะระดับน้ำอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ กรมอุทกศาสตร์ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไว้ที่ “สภาวะน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา” ในเว็บไซต์ของ กรมอุทกศาสตร์ (คลิกที่นี่

อนึ่ง หากพบปัญหา “น้ำท่วมขัง” สามารถสแกน QR Code หรือแจ้งได้ที่ traffy fondue และ Facebook: ศูนย์ประสานงานน้ำท่วม กทม. 

ขณะที่กรมชลประทาน ได้วางแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เพื่อรองรับปริมาณฝนที่เพิ่มขึ้น ด้วยการจัดเจ้าหน้าที่ การเตรียมพร้อมเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องสูบน้ำ และเครื่องผลักดันน้ำ ประจำจุดพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขัง ให้สามารถพร้อมใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพ รวมไปถึงตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทานและพนังกั้นน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างต่อเนื่อง  ตลอดจนบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง

ที่มา: ฐานเศรษฐกิจ

Leave a Comment