อุบลฯอ่วมน้ำท่วม! แม่น้ำมูลเพิ่มสูงขึ้นเริ่มไหลเข้าถนนบูรพา บ้านเรือนปชช.ได้รับผลกระทบหนัก

สถานการณ์น้ำท่วม ในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี แม่น้ำมูลเริ่มไหลท่วมถนนบูรพาใน ถนนพิชิตรังสรรค์ เทศบาลนครอุบลราชธานี โดยมีน้ำไหลท่วมผิวจราจรสูงประมาณ 20 เซนติเมตร ทำให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ชุมชนบ้านดู่ ชุมชนบูรพา ต้องอพยพทรัพย์สินหนีน้ำไปไว้ตามบ้านญาติที่อยู่สูงขึ้นไป
สำหรับถนนสายนี้ ถือเป็นย่านเศรษฐกิจชานเมือง มีตลาดสด ธนาคาร โรงแรมระดับ 4 ดาว โรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ แหล่งบันเทิงจำนวนมากตั้งอยู่ และตั้งแต่มีน้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานีหลายครั้งที่ผ่านมา พื้นที่บริเวณถูกน้ำท่วมในปี 2521 และ 2562 เท่านั้น
นายประยุทธ์ ชาวบ้านที่อยู่อาศัยตรงจุดนี้ ระบุว่า สาเหตุที่น้ำท่วมสูงกว่าหลายปี ส่วนหนึ่งมาจากการจัดการของภาครัฐที่ช้าเกินไป อาจมาจากรอยต่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้ว่าราชการจังหวัด ทำให้ไม่มีการเตรียมรับน้ำที่กำลังไหลมาที่ดี เมื่อมีพายุเข้ามาเติม ทำให้น้ำที่ท่วมอยู่แล้วสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงอยากให้มีการวางแผนพร่องน้ำไว้ล่วงหน้า จะได้ไม่เกิดเหตุเช่นนี้อีก
รวมทั้งความช่วยเหลือปีนี้ไม่เหมือนปี 2562 ที่ระดมเข้ามาที่จังหวัดอุบลราชธานี แต่ครั้งนี้เงียบมาก ซึ่งอาจมาจากมีน้ำท่วมเกิดขึ้นหลายจังหวัดพร้อมกันทั้งประเทศ
นอกจากนี้ ระดับน้ำที่สูงขึ้น ทำให้ถนนเชื่อมเมืองคู่แฝดอำเภอวารินชำราบกับเทศบาลนครอุบลราชธานี ถูกตัดขาดอย่างสิ้นเชิงไปแล้ว 3 เส้นทาง ทำให้ประชาชนต้องใช้เรือในการสัญจรไปมาระหว่างเมืองทั้ง 2 แห่ง เพราะระดับน้ำล้นตลิ่งสูงกว่า 4.40 เมตร
และหอการค้าจังหวัดคาดว่า น้ำท่วมปีนี้ ทำให้เศรษฐกิจของจังหวัดได้รับความเสียหายจากภาคเกษตรกรรมที่ถูกน้ำท่วมมากว่า 2 แสนไร่ ห้างสรรพสินค้า ห้างร้านเสียโอกาสค้าขายระหว่างเมืองและกับประเทศเพื่อนบ้าน ไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านบาท และมูลค่าความเสียหาย จะสูงขึ้นไปอีก หากน้ำท่วมเป็นเวลานาน
ที่มา : https://ch3plus.com/news/social/morning/314588

Leave a Comment