กรมอุตุเตือน 10 จังหวัดภาคใต้ เกิดน้ำท่วมฉับพลัน ฝนตกหนัก คลื่นลมแรง ได้แก่  สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส กระบี่ ตรัง และสตูล

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานเกิดน้ำท่วมและวาตภัยในพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช ยะลา สงขลา นราธิวาส พัทลุง อำนาจเจริญ จันทบุรี และปัตตานี

 

วันนี้ (18 ธ.ค. 65) เวลา 16.00 เกิดน้ำท่วมและวาตภัยในพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช ยะลา สงขลา นราธิวาส พัทลุง อำนาจเจริญ จันทบุรี และปัตตานี รวม 33 อำเภอ 84 ตำบล 305 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 15,696 ครัวเรือน ทั้งนี้ ปภ. ได้ประสานจังหวัดเร่งสำรวจความเสียหาย และช่วยเหลือผู้ประสบภัย

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานสถานการณ์มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยอละภาคใต้มีกำลังแรง ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักถึงหนักมาก ในระหว่างวันที่ 17-20 ธ.ค.65 ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินสไลด์ และลมกระโชกแรง แยกเป็น

สถานการณ์อุทกภัย เกิดสถานการณ์ในพื้นที่ 5 จังหวัดได้แก่ นครศรีธรรมราช สงขลา นราธิวาส ยะลา และพัทลุง รวม 23 อำเภอ 68 ตำบล 285 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 15,619 ครัวเรือน ดังนี้

1. นครศรีธรรมราช น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอปากพนัง รวม 2 ตำบล 2 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 90
ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง
2. ยะลา น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอบันนังสตา รวม 5 ตำบล 8 หมู่บ้าน ระดับน้ำเพิ่มขึ้น
3. สงขลา น้ำท่วมในพื้นที่ 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองสงลา อำเภอรัตภูมิ อำเภอควนเนียง อำเภอหาดใหญ่ อำเภอนาหม่อม และอำเภอจะนะ รวม 9 ตำบล 28 หมู่บ้าน ระดับน้ำเพิ่มขึ้น
4. นราธิวาส น้ำท่วมในพื้นที่ 12 อำเภอ ได้แก่ อำเภอสุคิริน อำเภอศรีสาคร อำเภอรือเสาะ อำเภอระแงะ
อำเภอจะแนะ อำเภอเมืองนราธิวาส อำเภอเจาะไอร้อง อำเภอสุไหงปาดี อำเภอบาเจาะ อำเภอแว้ง อำเภอสุไหงโก-ลก และอำเภอตากใบ รวม 46 ตำบล 231 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 15,529 ครัวเรือน ระดับน้ำเพิ่มขึ้น
5. พัทลุง น้ำท่วมในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอตะโหมด อำเภอศรีนครินทร์ และอำเภอกงหรา รวม 6 ตำบล 16 หมู่บ้าน ระดับน้ำเพิ่มขึ้น

สถานการณ์วาตภัย เกิดสถานการณ์ในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ อำนาจเจริญ จันทบุรี ปัตตานี นครศรีธรรมราช และสงขลา รวม 11 อำเภอ 16 ตำบล 20 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 77 ครัวเรือน ดังนี้
1. อำนาจเจริญ เกิดวาตภัยพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอชานุมาน อำเภอเมืองอำนาจเจริญ และอำเภอปทุม
ราชวงศา รวม 4 ตำบล 4 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 4 ครัวเรือน
2. จันทบุรี เกิดวาตภัยพื้นที่อำเภอแหลมสิงห์ รวม 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 4 ครัวเรือน
3. ปัตตานี เกิดวาตภัยพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอปะนาเระ อำเภอยะหริ่ง และอำเภอยะรัง รวม 6 ตำบล 9
หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 29 ครัวเรือน
4. นครศรีธรรมราช เกิดวาตภัยพื้นที่อำเภอหัวไทร รวม 2 ตำบล 2 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 20 ครัวเรือน
5. สงขลา เกิดวาตภัยพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเทพา อำเภอสะบ้าย้อย และอำเภอจะนะ รวม 3 ตำบล 4 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 24 ครัวเรือน

 

ที่มา : https://raining.disaster.go.th/

Leave a Comment