สภาพอากาศวันนี้ “อุตุฯ” เตือนฝนตกหนักบริเวณภาคใต้และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย ฉบับที่ 12 (มีผลกระทบในช่วงวันที่ 24 – 30 มกราคม 2566)

สภาพอากาศวันนี้ “อุตุฯ” เตือนฝนตกหนักบริเวณภาคใต้และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย ฉบับที่ 12 (มีผลกระทบในช่วงวันที่ 24 – 30 มกราคม 2566)

ในช่วงวันที่ 24 – 26 มกราคม 2566 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกาลังแรงจากประเทศจีนแผ่เสริมลง
มาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ทาให้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกาลังแรง ทาให้
บริเวณภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่ง สาหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกาลังแรง โดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 2-4 เมตร บริเวณ
ฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า 4 เมตร
ส่วนในช่วงวันที่ 27 – 30 มกราคม 2566 มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกาลังแรงขึ้น
เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกาลังแรงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทย
ตอนบนและทะเลจีนใต้ ทาให้บริเวณภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง และคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกาลังแรง โดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตร
บริเวณฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า 4 เมตร
ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย และขอให้ประชาชนที่อาศัยบริเวณ
ชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่ง ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยง
เดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง เรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งตลอดช่วง
จังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักบางแห่ง มีดังนี้
ในช่วงวันที่ 24 – 25 มกราคม 2566
ภาคใต้: จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส กระบี่ ตรัง และสตูล
ส่วนในช่วงวันที่ 27 – 30 มกราคม 2566
ภาคใต้: จังหวัดพัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ตรัง และสตูล
จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา
http://www.tmd.go.th หรือที่ 0-2399-4012-13 และ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ประกาศ ณ วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 17.00 น.
กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปใน วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 05.00 น.

ที่มา กรมอุตุฯ

 

Leave a Comment