พยากรณ์อากาศวันนี้ -20 ก.พ.กทม.ปริมณฑล ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศวันนี้ -20 ก.พ.67 เหนือตอนล่าง อีสานล่าง ภาคกลางรวมทั้งกทม.มีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง อากาศร้อนตอนกลางวัน หมอกตอนเช้า

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศวันนี้ – 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 (พยากรณ์อากาศล่วงหน้า) บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลงตลอดช่วง ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอุณหภูมิสูงขึ้น 2 – 4 องศาเซลเซียส ส่วนภาคเหนือ ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออกมีอุณหภูมิสูงขึ้น 1 – 3 องศาเซลเซียส กับมีหมอกในตอนเช้า โดยมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน

 

ในช่วงวันที่ 16 – 20 ก.พ. 67 ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออก ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงบางแห่งเกิดขึ้นได้ 

 

ในขณะที่ในช่วงวันที่ 18 – 21 ก.พ. 67 จะมีลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนผ่านภาคเหนือทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิลดลง 1 – 3 องศาเซลเซียส สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่าง และภาคใต้มีกำลังอ่อนลง ในขณะที่มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง 

 

สำหรับในช่วงวันที่ 15 – 18 ก.พ. 67 คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังปานกลาง โดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1 – 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร ทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

 

ส่วนในช่วงวันที่ 19 – 21 ก.พ. 67 คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังอ่อนลง โดยอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร ส่วนทะเลอันดามันมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร ห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

กรมอุตุนิยมวิทยา คาดหมายอากาศรายภาค ระหว่างวันที่ 15 – 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ที่มา : ฐานเศรษฐกิจhttps://www.thansettakij.com/news/general-news/588647

Leave a Comment