“กรมอุตุฯ” พยากรณอากาศวันนี้ ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน-มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นบางพื้นที่ “ภาคเหนือ” ยังคงมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้า ส่วน “ภาคใต้” มีฝนน้อยลง แต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง